Windykacja długów z Debit Finanse to koniec problemów z nieterminowo płacącymi kontrahentami!

Firma windykacyjna Debit Finanse powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie każdej działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem finansowym, wynikającym z nieterminowych płatności. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom podejmujemy szereg działań, które mogą powyższe ryzyko znacząco obniżyć. Specjalizujemy się w świadczeniu usług monitoringu i windykacji należności. Szybko i sprawnie odzyskujemy wierzytelności, które powstały z nieopłaconych faktur i innych dokumentów płatniczych. Oferujemy szeroki wybór narzędzi i pakietów, pozwalających na realizację postawionego przed nami celu – odzyskania Państwa pieniędzy.

Monitorowanie płatności to podstawowa usługa firmy windykacyjnej

MONITORING PŁATNOŚCI

Zapanowanie nad wszystkimi rachunkami w firmie, zwłaszcza gdy jest ich dużo, to trudne zadanie. Nawet niewielkie opóźnienia w płatnościach wielu faktur, mogą przekształcić się w poważny zator finansowy w firmie i skutkować zablokowaniem środków, które mogłyby być przeznaczone np. na krótkoterminowe inwestycje. Efektywny proces monitoringu pozwala zwiększyć odsetek płaconych w terminie faktur oraz prawidłowo zaplanować przepływy środków finansowych w firmie. W ramach monitoringu podejmujemy działania, polegające na przypomnieniu kontrahentowi o zapłacie na kilka dni przed ostatecznym terminem, a w przypadku jej braku nadzorujemy zrealizowanie wpłaty w najszybszym czasie. Już samo przypomnienie o płatności często okazuje się wystarczające!

Ściąganie długów to codzienna praca windykatora

WINDYKACJA POLUBOWNA

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem braku płatności za wykonaną usługę czy sprzedany towar. W sytuacji, gdy próby samodzielnego uzyskania zapłaty za fakturę przez wierzyciela nie przynoszą pożądanego efektu, konieczne jest przekazanie sprawy specjalistom. Wczesne skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej znacząco zwiększa możliwość wyegzekwowania długu w krótkim czasie. Udostępniamy wiele narzędzi, których celem jest odzyskanie zobowiązań finansowych na drodze postępowania polubownego, a więc bez konieczności udziału sądu. Windykacja polubowna charakteryzuje się dużą skutecznością, a wierzytelność najczęściej odzyskiwana jest właśnie na tym etapie.

Firma windykacyjna prowadzi również postępowania sądowo-egzekucyjne

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA

W sytuacji, gdy dochodzenie roszczeń na drodze polubownej nie odniosło skutku, rekomendujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego. Właściwe przeprowadzenie tego etapu procesu windykacji pozwala skutecznie zabezpieczyć Państwa wierzytelności. Każdorazowo przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzamy dokładną analizę dokumentów i rekomendujemy najkorzystniejszy sposób postępowania. Takie działanie sprawia, że mają Państwo pewność szybkiego zakończenia sprawy, ograniczenia kosztów oraz gwarancję braku stwierdzenia przez sąd podstaw do odrzucenia czy oddalenia złożonego pozwu. Zajmiemy się wszystkimi czynnościami prawnymi i pomożemy Państwu przejść przez cały proces.

Ściąganie długów z kupionych pakietów wierzytelności

WINDYKACJA KUPIONYCH PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI

Jeśli są Państwo w posiadaniu pakietów wierzytelności, zakupionych na przykład na giełdzie długów i szukają Państwo firmy do ich wyegzekwowania, w tym zakresie również chętnie pomożemy. Zajmujemy się kupnem i sprzedażą takich pakietów oraz odzyskiwaniem długów!

Usługi windykacyjne to także pomoc dla własnej windykacji firm

AUDYT WINDYKACYJNY

Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami, to podstawa utrzymania optymalnego wskaźnika płynności finansowej w każdej firmie. Przeprowadzamy specjalistyczny audyt w zakresie podejmowanych przez Państwa działań windykacyjnych oraz doradzamy jak zwiększyć ich efektywność. Szczegółowo analizujemy dotychczasowy proces zarządzania wierzytelnościami, określamy jego mocne i słabe strony, przygotowujemy rekomendacje i pomagamy we wdrożeniu niezbędnych zmian.